sustainable solutions


INCANnature

Suspensió de partícules minerals ultra fines que s'incorporen perfectament en mitjans aquosos i incrementa el pH, conferint aquesta qualitat un poder conservant natural permanent enfront de bacteris (fent innecessaris a l'ús en les fórmules de qualsevol CIT, MIT i BIT).

Contacto
Field required
Field required
Field required
Field required
Field required